Användarvillkor & Sekretesspolicy

Användarkonto- villkor och förutsättningar

Villkor och förutsättningar

Varje deltagares sekretess är viktig för New Wine Sverige. Denna redogörelse beskriver vårt åtagnade med hänsyn till din sekretess. Vänligen observera att New Wine Sverige inte är ansvariga för sekretesspolicy eller innehåll i andra hemsidor vilka vi länkar till.

Personlig data/information

All personlig data hanteras och lagras i enlighet med gällande lagstiftning.
Genom din anmälan ger du ditt samtycke till att vi hanterar din information.
Denna policy, publicerad på denna plats, är vid varje tillfälle endast den som gäller.

För dig som är under 18 år.

New Wine Sverige tillåter att en person under 18 år skapar ett konto på hemsidan i syfte att kunna fullfölja gruppanmälningar.

Datahantering

Säkerheten på ditt konto är avhängig svårighetsgraden på ditt lösenord. Avslöja därför inte ditt lösenord till någon annan.
Tillgång till ditt användarkonto har endast konferens- och systemadministratörer. New Wine Sverige kommer inte att lämna ut dina personliga uppgifter utanför vår organisation (såvida inte lagen tvingar oss till det.)

Gällande Gruppanmälningar kommer Teamledaren att kunna se personlig information som är relaterad till anmälan.

Fotograferingspolicy

New Wine förbehåller sig rätten att fotografera eller filma volontärer eller deltagare på offentliga områden och på våra evenemang. Endast utvalda fotografer kommer att ha behörighet och kommer att kännas igen av att de bär ett New Wine ”Press kort”.

Under förbön kommer fotografering ske på ett sådant sätt att inga personer kommer att publiceras i något medium utan att ett aktivt godkännande av personen i fråga.

Alla foton som är tagna för New Wine Sverige, ägs av New Wine Sverige och får användas i illustrative syften, så som hemsidan, broschyrer, i utbildningssyfte – så som att tydliggöra genom en visuell förklaring på konferensernas olika aktiviteter, eller som en resurs för framtida marknadsföring av kommande konferenser eller andra New Wine evenemang.

Ytterligare frågor
Om du har ytterligare frågor när det gäller säkerhetsfrågor eller policyfrågor hör av dig på:
info@newwine.se

Anmälningsvillkor

Som regel skall avgifter betalas direkt vid bokningstillfället och absolut senast innan varje event. I bland kan det hända vi tillåter längre betalningsperiod om det finns speciell behov för detta. Olika event kan tillämpa olika betalningsvillkor.
Alla avbokningar medför en administrationsavgift på SEK 250: - per betalande deltagare. Avbokningar måste ske skriftligen (per mail) senast två veckor innan evenemanget. I annat fall debiteras full avgift.

Deltagarplatser kan endast ersättas lika för lika (t.ex. vuxen för vuxen). Då endast när ett skriftligt meddelande är mottaget av New Wine från anmälaren själv senast två veckor innan evenemanget via mail.
All utbyten debiteras med en administrativ avgift på SEK 100:- per person som anmälan avser.
Vi rekommenderar att se över era hem & reseförsäkringar för oförutsedda händelser.

Inga husdjur är tillåtna på konferensområdena – förutom ledhundar.

Vid eventuella förändringar i programmet eller gällande talare så gör vi inga återbetalningar.
Medan New Wine Sverige ansvarar för att varje deltagare på konferenserna ska vara säker, så förväntar vi oss att varje deltagare och volontär tar fullt ansvar för sina egna ägodelar och sina barn i sin vård och därmed påtar sig ansvar för skadegörelse, skada eller förlust.

Vi rekommenderar er att se över era försäkringar och vad som gäller.

E-post: info@newwine.se eller fyll i formuläret på www.newwine.se/kontakt